| Print deze pagina | Volgende pagina tips


Alle documenten opslaan of sluiten Nummering/opsomming Spellingcontrole uitzetten
Eerste rij van een tabel herhalen Opmaak controleren Tekst naar tabel converteren
Hoofdletters Opmaak kopiŽren Tekst selecteren
Klikken en typen Snel in- en uitzoomen Venster splitsen
Kolom selecteren Snel een tekstje maken Woorden tellen

Alle documenten opslaan of sluiten
  Naar boven

Wilt u alle geopende documenten in één keer opslaan of sluiten, houdt dan de Shift-toets ingedrukt en klik op Bestand. Nu ziet u in het menu twee extra items: Alles opslaan en Alles sluiten. Hun werking spreekt voor zich. Deze tip kunt u ook gebruiken voor Excel en PowerPoint.

 

 

 

 

Eerste rij van een tabel herhalen
  Naar boven

Indien u een grote tabel heeft die over meerdere pagina's is verspreid, verdwijnen de kolomtitels. Dit kunt u als volgt voorkomen:

 • Zorg dat de cursor in de eerste rij van de tabel staat.
 • Ga via Tabel naar Eerste rij herhalen (zie nevenstaande figuur). Nu wordt op elke pagina bovenaan de eerste rij van de tabel herhaald.

 

 
Hoofdletters
  Naar boven

Als u met een nieuwe zin begint en u typt per ongeluk een kleine letter, dan zal Word dit corrigeren door er een hoofdletter van te maken. Ook zal Word twee beginhoofdletters corrigeren. Maar dat is lastig als uw zin met een afkorting begint die uit hoofdletters bestaat zoals KPN of KLM. Indien u dit niet wilt, ga dan als volgt te werk:

 • Ga via Extra naar AutoCorrectie.
 • Klik, indien nodig, op het tabblad AutoCorrectie.
 • Haal de vinkjes weg voor TWee hoofdletters corrigeren en Zinnen met een hoofdletter beginnen.

Opmerking: deze instellingen blijven van kracht, ook nadat u Word opnieuw heeft opgestart. Indien u dit niet meer wilt, moet u de opties opnieuw aanvinken.

 

 
Klikken en typen
  Naar boven

Tekst invoegen waar u maar wilt? Dat was toch niet mogelijk? Vanaf versie 2000 is dat wel mogelijk, mits u de functie heeft aangezet. U kunt beginnen waar u wilt als u op een lege plaats dubbelklikt. Standaard staat de functie aan. U kunt de functie Klikken en typen alleen gebruiken in de Afdrukweergave of Weblayout. Afhankelijk van de plaats waar u dubbelklikt, is de opmaakstijl bijvoorbeeld Links uitlijnen, Rechts uitlijnen of Centreren. U kunt de functie uitzetten bij Extra, Opties, tabblad Bewerken (onderaan).

 

 
Kolom selecteren in een tabel die met de tabinstelling is gemaakt
  Naar boven

Wilt u één kolom selecteren in een tabel die met de tabinstelling is gemaakt? Ga dan als volgt te werk:

 • Druk op de Alt-toets en houd die ingedrukt.
 • Sleep nu met de muis over één of meer kolommen. Nu kunt u bijv. die ene kolom vet maken of de letters een andere kleur geven.

 

 
Nummering/opsomming
  Naar boven

Als u een nieuwe regel in een opsomming geen nummer of een opsommingsteken wilt geven, druk dan op Shift + Enter. Drukt u daarna op Enter, dan gaat de nummering/opsomming weer verder. Op deze manier kunt u ook een witregel in een opsomming/nummering invoegen.

 

 
Opmaak controleren
  Naar boven

Welke opmaak heeft u ook alweer gebruikt? Druk op Shift + F1. U ziet dan dat er een vraagteken aan uw muispijl 'kleeft'. Klik ergens in de tekst en u krijgt informatie over de opmaak. Na een druk op de Esc-toets verdwijnt het vraagteken.

 

 
Opmaak kopiëren
  Naar boven

Wilt u snel alleen de opmaak kopiëren? Maak dan gebruik van de knop Opmaak kopiëren/plakken (zie figuur hiernaast). Als u er één keer op klikt, kunt één keer de opmaak kopiëren. Als u er dubbel op klikt, staat de knop 'aan'. U kunt dan de opmaak net zoveel kopiëren als u wilt. Druk nogmaals op de knop Opmaak kopiëren/plakken om hem 'uit' te zetten. Deze tip kunt u ook voor Excel gebruiken.

 

 
Snel in- en uitzoomen
  Naar boven

Deze tip kunt u alleen opvolgen als u een muis heeft met een scrollwieltje. Houdt de CTRL-toets ingedrukt en draai aan het wieltje. Hiermee kunt u de weergave op uw scherm aanpassen. Deze tip kunt u ook gebruiken voor andere Office-programma's . Ook in Internet Explorer kunt u dit doen, maar dit werkt niet bij alle pagina's.

 

   
Snel een tekstje maken
  Naar boven

Om snel een voorbeeldtekst te maken, gaat u als volgt te werk:

Typ =RAND(4,5) en druk daarna op Enter.

Nu ziet u vier alinea's die elk bestaan uit 5 regels tekst. U ziet dan de bekende zin: The quick brown fox jumps over the lazy dog. De alinea's worden niet gescheiden door een witregel. Wijzig de cijfers indien u een ander aantal alinea's en/of regels wilt hebben.

 

 
Spellingcontrole uitzetten
  Naar boven

Standaard staat de spellingcontrole aan. U kent dat wel, die rode golflijntjes. Veel mensen schijnen dat toch niet prettig te vinden. Om dat uit te zetten, gaat u als volgt te werk:

 • Ga via Extra naar Opties.
 • Klik op het tabblad Spelling en Grammatica.
 • Haal het vinkje weg voor Spellingcontrole tijdens typen.
 • Als u daar toch bent, haal dan ook het vinkje weg voor Grammaticacontrole tijdens typen.

 

 

 

 

 
Tekst selecteren
  Naar boven

Een groot stuk tekst selecteren kunt u als volgt snel doen: klik aan het begin van de tekst die u wilt selecteren. Navigeer naar het eind van de tekst die u wilt selecteren. Druk op de Shift-toets en houdt die ingedrukt. Klik nu met de muis op het punt waar u de selectie wilt laten eindigen. Alle tussenliggende tekst is nu geselecteerd.

 

   
Tekst naar tabel converteren
  Naar boven

Indien een kolommen heeft gemaakt met de tabinstelling, kunt u daar later lijnen om zetten. Ga als volgt te werk:

 • Selecteer de tabel.
 • Ga via Tabel naar Converteren en kies voor Tekst naar tabel...
 • U ziet nu een venster waarin u wat keuzes moet maken. Zorg er voor dat u de optie Tab als Lijstscheidingsteken heeft gekozen (zie figuur hiernaast).

 

 

 

 
Venster splitsen
  Naar boven

Indien u een lang document heeft, kan het wel eens handig zijn om op twee plaatsen tegelijk te zijn. U kunt dan het venster splitsen. Ga als volgt te werk:

 • Klik op Venster en daarna op Splitsen. U ziet dan een horizontale lijn aan uw muis 'vastkleven'. Klik als de lijn op de juiste plaats staat.

Een andere manier is om op het kleine rechthoekje te klikken boven het pijltje omhoog in de verticale schuifbalk en vervolgens naar beneden te slepen (zie onderstaande figuur).

 

 
Woorden tellen
  Naar boven

Hoeveel woorden zitten er in uw document? Ga als volgt te werk:

 • Ga via Extra naar Woorden tellen... en u ziet direct het resultaat. Ook krijgt u nog meer informatie over uw document te zien. Wilt u het aantal woorden van een bepaald gedeelte weten? Selecteer dan eerst de tekst en ga dan naar Extra, Woorden tellen... U ziet dan alleen de informatie van de geselecteerde tekst.