| Print deze pagina |


Hyperlink in presentatie Presentatie snel bekijken  
Leesbaarheid Presentatie zonder PP  
Objecten groeperen Presenteren  
Pauze in presentatie Snel naar een bepaalde dia gaan  
Presentatie in Word openen Witregel in nummering/opsomming  

Hyperlink in presentatie
  Naar boven

Het is niet moeilijk om een knop toe te voegen waarmee de gebruiker direct naar bijvoorbeeld een volgende of vorige pagina kan springen tijdens de presentatie. Ga als volgt te werk:

 • Ga via Diavoorstelling naar Actieknoppen.
 • Kies bijvoorbeeld de actieknop Vorige.
 • Teken met de muis de grootte die de knop moet krijgen en laat de muisknop los.
 • Selecteer in het volgende venster de optie Hyperlink naar en kies hier voor Vorige dia.
 • Klik op OK.

 

 

 

 

 

 

 

Leesbaarheid
  Naar boven

Houd rekening met de leesbaarheid van de door u gebruikte lettertypes. Ook achterin de zaal moet de tekst van de dia's te lezen zijn. Let ook op kleur en achtergrond, deze moeten voldoende contrast hebben. Op uw scherm kan het er wel fraai uitzien, maar een afdruk of vanuit de zaal kan e.e.a. slecht leesbaar zijn.

 

   
Objecten groeperen
  Naar boven

Als u een aantal objecten heeft getekend, kan het gebeuren dat ze gaan verschuiven zonder dat u dat wilt. U kunt van de verschillende objecten één object maken door te groeperen. Ga als volgt te werk:

 • Selecteer de objecten met ingedrukt Shift-toets.
 • Klik in de werkbalk Tekenen op Tekenen en daarna op Groeperen. Uw objecten zijn nu veranderd in één object. Wilt u ze later weer als afzonderlijke objecten bewerken, klik dan op het object, klik op Tekenen in de werkbalk Tekenen en klik op Groep opheffen.

 

 
Pauze in presentatie
  Naar boven

Het kan wel eens voorkomen dat u een korte pauze in uw presentatie wilt inlassen. Bijvoorbeeld door een vraag uit het publiek of uw verhaal bij een bepaalde dia is langer dan gepland. U kunt een presentatie op twee manieren in de pauzestand zetten:

 • toets W = wit scherm
 • toets Z of . = zwart scherm

 

   
Presentatie in Word openen
  Naar boven

Wilt u uw presentatie in Word openen en daarna bewerken? Ga dan als volgt te werk:

 • Klik op Bestand en ga naar Verzenden naar.
 • Kies uit het submenu voor Microsoft Word... U krijgt nu een dialoogvenster te zien waarin u een bepaalde indeling kunt kiezen (zie figuur hiernaast waarin u een gedeelte ziet).
 • Klik op OK. Uw presentatie wordt nu in de door u gekozen indeling in Word geopend. Daar kunt u uw presentatie bewerken. Als u dubbelklikt op een dia, komt u weer in PowerPoint terecht.

 

 
Presentatie snel bekijken
  Naar boven

Vanuit Windows Verkenner kunt u ook een presentatie bekijken. Ga als volgt te werk:

 • Klik met de rechter muisknop op het PowerPoint-bestand.
 • Kies uit het snelmenu voor Weergeven.

Een tweede manier is de volgende.

 • Klik met de rechter muisknop op het PowerPoint-bestand.
 • Kies uit het snelmenu voor Naam wijzigen.
 • Verander de extensie ppt in pps. Nu start de presentatie als u op het bestand dubbelklikt. U kunt daarna de presentatie nog gewoon openen in PowerPoint. Als u de extensie niet ziet, lees dan de volgende tip.

 

 

 

 

 

 
Presentatie zonder PP
  Naar boven

U kunt een presentatie bekijken zonder dat u over PowerPoint hoeft te beschikken. Dit is handig als u uw presentatie bijvoorbeeld per e-mail verstuurt en de ontvanger heeft geen PowerPoint. Ga als volgt te werk:

 • Maak uw presentatie.
 • Klik op Bestand en kies Opslaan als...
 • Kies achter Opslaan als: de optie PowerPoint-voorstelling. Uw presentatie wordt nu met de extensie .pps opgeslagen.
 • Open Windows Verkenner en navigeer naar de map waar u uw presentatie heeft opgeslagen.
 • Dubbelklik op uw presentatie. Uw presentatie wordt gestart zonder PowerPoint.

 

 
Presenteren
  Naar boven

Niet iedereen is even bedreven in het geven van een goede presentatie. Met onderstaande tips komt u een heel eind.

 1. Lees de tekst op de dia's niet voor. Uw publiek kan best lezen. Dia's zijn ter ondersteuning van uw verhaal.
 2. Als u een grafiek laat zien, leg dan uit wat er te zien is. Niet iedereen ziet meteen de bedoeling.
 3. Krijgt u een vraag? Druk op de W om even te pauzeren (u ziet dan een wit scherm). Nogmaals op de W drukken om de presentatie te hervatten.
 4. Gebruik de pijltjestoetsen om naar een volgende/vorige dia te gaan. Dit voorkomt fout klikken met de muis.
 5. Gebruik de muispijl als aanwijzer. Kies zonodig voor een groter formaat.


   
Snel naar een bepaalde dia gaan
  Naar boven

In een presentatie kunt u snel naar een bepaalde dia springen als dat nodig is. Ga als volgt te werk indien u het nummer van de dia weet:

 • Typ het dianummer en druk op Enter.

Indien u het dianummer niet weet:

 • Klik met de rechter muisknop.
 • Kies uit het snelmenu voor Ga naar.
 • Kies uit Navigator op Op titel. U kunt dan de dia kiezen die u wilt zien.

 

 
Witregel in nummering/opsomming
  Naar boven

Een witregel in een opsomming kunt u eenvoudig maken door op de plaats waar de witregel moet komen, op Shift + Enter te drukken. Hiermee kunt u ook een regel tekst maken zonder opsommingsteken of nummer. Deze tip kunt u ook in Word in een nummering/opsomming gebruiken.