Vorige pagina tips | Print deze pagina |


Getal achter datum Tijd maal geld Weekdagen 3
Grootte Verschil valuta en financieel Willekeurige getallen 1
Km per uur Werkblad zoeken Willekeurige getallen 2
Opmerking toevoegen Weekdagen 1 Willekeurige getallen 3
Tabkleur wijzigen Weekdagen 2 Wissen of verwijderen

Getal achter datum
  Naar boven

Excel rekent datums om in getallen. Op 1 januari 1900 gaat Excel beginnen met tellen. Typ in een cel de waarde 1 en zet deze cel via Opmaak, Celeigenschappen, tabblad Getal om in een datum. En u ziet daar 1 januari 1900 staan. Wilt u even snel zien welk getal er achter een datum zit, ga dan als volgt te werk:

 • Ga in de cel onder de datum staan.
 • Typ dan CTRL + ' (apostrofteken). U ziet dan het getal achter de datum.

Deze truc kunt u ook voor formules toepassen.

 

 
Grootte
  Naar boven

Niet zozeer een tip, maar enkele cijfers over Excel.

Aantal kolommen: 256 (A t/m IV). Dat is 2 tot de macht 8.
Aantal rijen: 65.536 (dat is 256 in het kwadraat)
Aantal cellen: 256 x 65.536 = 16.777.216

Stel dat er 15 kolommen en 30 rijen op uw beeldscherm staan, dan heeft u 450 cellen in beeld. Van al die 16.777.216 cellen is dat slechts 0,0027%! Dat betekent dat u grofweg ruim 37.000 beeldschermen nodig zou hebben om alle cellen te kunnen bekijken...


   
Km per uur
  Naar boven

U bent hardloper en u wilt weten wat uw snelheid per uur is. Neem de gegevens over in de afbeelding hiernaast. In kolom C komt de formule die rood omlijnd is. Let er op dat u in kolom B de tijd aangeeft volgens de Celeigenschappen (optie Tijd, bovenste keuze). Indien u in kolom C een vreemde waarde ziet verschijnen, zorg er dan voor dat u de opmaak van het getal omzet in Getal (Opmaak, Celeigenschappen, optie Getal met 1 decimaal).

 

 
Opmerking toevoegen
  Naar boven

Wat moet er ook alweer in een cel ingevoerd worden? Als u met grote werkbladen werkt, is dat niet altijd even duidelijk. U kunt met een 'geel memootje' aangeven wat er in een cel moet komen. Ga als volgt te werk:

 • Klik met de rechter muisknop op de cel waar u het memootje wilt hebben.
 • Klik op Opmerking invoegen.
 • Typ uw tekst.
 • Klik op OK. U ziet nu een klein rood driehoekje in de cel staan. Als u er met de muiswijzer op gaat staan, ziet u de opmerking.
 • Opmerking verwijderen? Klik met de rechter muisknop op de cel met het rode driehoekje.
 • Klik op Opmerking verwijderen.

 

 
Tabkleur wijzigen
  Naar boven

U kunt in een werkmap elke werkbladtab een eigen kleur geven. Ga als volgt te werk:

 • Klik op Opmaak, kies Blad en daarna Tabkleur (zie figuur hiernaast)
 • Kies in het venster Tabkleur instellen de gewenste kleur en klik op OK.
 • Klik op een andere tab en u ziet de kleur (zie onderstaande figuur).

 

 
Tijd maal geld
  Naar boven

Wilt u uitrekenen hoeveel u heeft verdiend? Ga dan als volgt te werk:

 • Neem het schema over zoals in de afbeelding hiernaast is weergegeven.
 • Zorg bij de tijd voor opmaak 13:30. Indien u over de 24 uur komt, neem dan de opmaak 37:30:55.
 • Zorg bij het bedrag voor opmaak Financieel.
 • Zet in de kolom Bedrag de formule die rood omcirkeld is in de afbeelding hiernaast.
 • Varieer met de begin- en eindtijden en het uurloon.

 

 
Verschil valuta en financieel
  Naar boven

Op het tabblad Getal van de Celeigenschappen ziet u de opties Valuta en Financieel. Deze opties lijken erg veel op elkaar. Bij de optie Financieel staat het valutateken tegen de linkerkant van de cel. Bij de optie Valuta staat het valutateken tegen het bedrag 'aangeplakt'.

 

 
Weekdagen 1
  Naar boven

Stel, u wilt alleen een rijtje met data van werkdagen in uw werkblad hebben. Ga als volgt te werk:

 • Typ in B1 een bepaalde datum, bijv. 1 maart 2006.
 • Klik op Bewerken, kies Doorvoeren en klik op Reeks. Vul het venster in zoals hiernaast is aangegeven.
 • Vul een einddatum in, bijv. 31 mei 2006.
 • Klik op OK. U heeft nu alleen de data van de weekdagen tot en met 31 mei 2006.

 

 
Weekdagen 2
  Naar boven

Deze tip is een aanvulling op de vorige tip. Wilt u ook de dag in letters er aan toevoegen? Ga als volgt te werk:

 • Selecteer de data in kolom B.
 • Klik op Opmaak en daarna op Celeigenschappen.
 • Klik eventueel op het tabblad Getal en kies Datum.
 • Kies voor de notatie *Woensdag 14 maart 2001.
 • Klik op OK.

 

 
Weekdagen 3
  Naar boven

Ook deze tip heeft met de vorige tip te maken. Wilt u liever de weekdag niet in de cel van de datum hebben? Gebruik dan de functie WEEKDAG. Ga als volgt te werk:

 • Ga naar A1.
 • Typ daar de tekst =WEEKDAG(B1). Het resultaat zal 4 zijn.
 • Ga via Opmaak naar Celeigenschappen.
 • Klik op Aangepast en vul onder Type de tekst 'dddd' in (zie figuur hiernaast).
 • Klik op OK.
 • Dubbelklik op de vulgreep om kolom A te vullen met weekdagen tot en met 31 mei 2006.

 

 
Werkblad zoeken
  Naar boven

Het maximum aantal werkbladen dat u in één werkmap kunt opslaan, is 255. Dit zult u waarschijnlijk nooit halen. Toch zult u misschien een werkmap hebben die uit 10 of meer werkbladen bestaat. Nu kunt u de pijltjes links onderaan gebruiken om te scrollen, maar er is een snellere manier. Ga als volgt te werk:

 • Klik met de rechter muisknop op één van de scrollpijltjes links onderin (zie figuur hiernaast). U ziet dan een lijst met de werkbladen.
 • Klik op de naam of het werkbladnummer en u ziet meteen het juiste werkblad voor u.

 

 
Willekeurige getallen 1
  Naar boven

Snel een tabel met willekeurige getallen nodig? Ga dan als volgt te werk:

 • Typ in een cel de volgende formule: =ASELECT()*100. Het vermenigvuldigen doet u om getallen groter dan 1 te krijgen.
 • Zet zonodig het aantal decimalen via Opmaak, Celeigenschappen op nul.
 • Gebruik de vulgreep om de formule te kopiëren. Let op: elke keer als u op F9 drukt, veranderen de getallen.

 

 
Willekeurige getallen 2
  Naar boven

Wilt u niet dat de getallen elke keer veranderen? Ga als volgt te werk.

 • Selecteer en kopieer de willekeurige getallen.
 • Navigeer naar de plaats waar u de getallen wilt neerzetten.
 • Ga naar Bewerken en kies Plakken speciaal.
 • Kies in het menu voor Waarden (zie afbeelding hiernaast). De getallen veranderen nu niet meer als u op F9 drukt.

 

 
Willekeurige getallen 3
  Naar boven

Wilt u willekeurige getallen tussen 2 bepaalde waarden hebben, bijvoorbeeld 100 en 400? Ga dan als volgt te werk.

 • Typ in een cel de volgende formule: =ASELECTTUSSEN(100;400). Zie afbeelding hiernaast.
 • Zet zonodig het aantal decimalen via Opmaak, Celeigenschappen op nul.
 • Gebruik de vulgreep om de formule te kopiëren. Let op: elke keer als u op F9 drukt, veranderen de getallen.

Indien u een foutmelding krijgt, is de functie (nog) niet geïnstalleerd. Dit kunt u doen door de Analysis Toolpak te installeren. Dit kunt u vinden via Extra, Invoegtoepassingen... Daarna kunt u deze functie gebruiken.

 

 

 

 

 
Wissen of verwijderen
  Naar boven

Als u de inhoud van een cel wilt verwijderen, gebruikt u meestal de Deletetoets of u typt iets nieuws. Maar de opmaak (bijvoorbeeld de achtergrondkleur of het lettertype) blijft wel staan. Indien u zowel de inhoud als de opmaak wilt verwijderen, ga dan als volgt te werk:

 • Klik op Bewerken, ga naar Wissen en klik op Alles.