| Print deze pagina | Volgende pagina tips


Alle kolommen de juiste breedte Datumverschil Paginanummering door laten lopen op volgende blad
AutoCalculatie Dubbelklikken op vulgreep VANDAAG (functie)
AutoOpmaak Laatst geopende bestanden Verticale of schuine titels
Blad kopiŽren of verplaatsen Meer regels in een cel (1) Voorwaardelijke opmaak
Broncellen aanwijzen Meer regels in een cel (2) Werkbalken aanpassen

Alle kolommen de juiste breedte
  Naar boven

Het komt vaak voor: de breedte van de cel is niet groot genoeg voor de inhoud. U ziet dan allemaal #######. De breedte van één kolom kunt u aanpassen door dubbel te klikken op de kolomgrens (zie figuur hiernaast). Wilt u alle kolommen de juiste breedte geven, ga dan als volgt te werk:

 • Selecteer het gehele werkblad met CTRL + A (of klik op eerste vak linksboven van het werkblad, dus boven het cijfer 1 en links van de letter A).
 • Dubbelklik nu op een willekeurige kolomscheiding. Alle kolommen nemen nu de juiste breedte aan (afhankelijk van de inhoud).

 

 
AutoCalculatie
  Naar boven

Wilt u snel de som, het maximum, het minimum of het gemiddelde van een reeks getallen weten? Ga als volgt te werk:

 • Selecteer de getallen (zodra u de getallen geselecteerd heeft, wordt het AutoCalculatieveld zichtbaar).
 • Klik met de rechter muisknop rechts onderin op de statusbalk. Op het figuur hiernaast kunt u zien dat u ook andere keuzes heeft.

 

 

 

 

 

 
AutoOpmaak
  Naar boven

Wilt u een tabel snel een fraaie opmaak geven? Ga dan als volgt te werk:

 • Selecteer de tabel.
 • Ga via Opmaak naar AutoOpmaak. Nu ziet u een lijstje van tabelopmaken (vergelijkbaar met de Tabelgalerie in Word).
 • Maak uw keuze en klik op OK.

 

 

 

 

 

 
Blad kopiëren of verplaatsen
  Naar boven

Wilt u in één keer een werkblad kopiëren of verplaatsen, ga dan als volgt te werk:

 • Selecteer het blad (meerdere bladen kunt u selecteren door de CTRL-toets ingedrukt te houden) en klik er met de rechter muisknop op.
 • Kies uit het snelmenu voor Blad verplaatsen of kopiëren...
 • Kies de map waar u het blad naar toe wilt verplaatsen (de map waar u het werkblad naar toe wilt verplaatsen of kopiëren, moet wel geopend zijn anders 'ziet' Excel het niet). Indien u een kopie wilt maken in dezelfde werkmap, zet dan een vinkje bij Kopie maken.
 • Klik op OK. Indien u een kopie heeft gemaakt, ziet u de naam van het werkblad met (2) erachter. indien u hiervan de naam wilt wijzigen, klik er dan nogmaals met de rechter muisknop op. Kies dan voor Naam wijzigen.

 

 

 
Broncellen aanwijzen
  Naar boven

Als u (oude) spreadsheets opent, ziet u misschien niet direct waar de cellen staan die in een bepaalde formule zijn gebruikt. U kunt de cellen die u in een formule heeft gebruikt, visualiseren. Ga als volgt te werk:

 • Selecteer de cel waarvan u de broncellen wilt visualiseren.
 • Klik op Extra en daarna op Controleren.
 • Kies uit het submenu voor Broncellen aanwijzen. U ziet nu blauwe pijlen zoals in de figuur hiernaast. Herhaal de handeling nogmaals als er nog meer cellen bij de berekening zijn betrokken.

Hoe krijgt u de pijlen weer weg? Klik op Extra en kies Controleren. Kies uit het submenu voor Alle controlepijlen verwijderen. Wilt u meerdere malen van deze optie gebruikmaken? Zet dan de werkbalk Controleren op uw scherm (zie figuur hiernaast). Dit doet u via Extra, Controleren en daarna te klikken op Werkbalk Controleren weergeven. Op dezelfde manier kunt u deze werkbalk ook weer uitzetten.

 

 

 

 

 
Datumverschil
  Naar boven

Als u van twee datums bijvoorbeeld wilt weten hoeveel jaren er tussen zitten, kunt u gebruik maken van de functie DATUMVERSCHIL. Deze functie wordt weinig gebruikt, maar kan uitermate handig zijn. Ga als volgt te werk:

 • Typ in C1 een datum.
 • Typ in C2 een datum.
 • Neem in E1 de functie precies zo over als hiernaast in de afbeelding is aangegeven.
 • U ziet nu het verschil in jaren. Wilt u een verschil in maanden, typ dan een 'm' in plaats van een 'y'. Typ een 'd' als u het verschil in dagen wilt weten.

 

 
Dubbelklikken op vulgreep
  Naar boven

De vulgreep kent u om snel te kunnen kopiëren. Indien u een tabel heeft die uit vele tientallen of honderden rijen bestaat, zal het slepen veelal nooit in één keer precies goed gaan. Dit kunt u voorkomen door in de bovenste cel te gaan staan van de kolom die u wilt kopiëren. Dubbelklik dan op de vulgreep. Het kopiëren gaat dan door tot de laatste rij van de tabel (totdat Excel een lege rij tegenkomt).

 

   
Laatst geopende bestanden
  Naar boven

Via het menu Bestand kunt u de laatste 4 geopende werkmappen zien (dit is de standaardinstelling). Wilt u deze lijst langer of korter maken, ga dan als volgt te werk:

 • Ga via Extra naar Opties.
 • Klik op het tabblad Algemeen.
 • Verander het getal achter Laatst gebruikte bestanden. Het maximum aantal is 9.

 

 
Meer regels in een cel (1)
  Naar boven

Als u een lange titel heeft voor een tabel, kan die te veel plaats innemen. Dit kunt u oplossen door meerdere regels in een cel op te nemen. Druk aan het eind van de eerste regel op Alt + Enter. Typ vervolgens de tweede regel.

 

 
Meer regels in een cel (2)
  Naar boven

Een tweede manier om meer regels in een cel op te nemen, is de volgende:

 • Ga via Opmaak naar Celeigenschappen.
 • Klik op het tabblad Uitlijning.
 • Zet nu een vinkje in het vakje voor Terugloop. Dit betekent dat de tekst vanzelf naar de volgende regel gaat als u het eind van de cel heeft bereikt.

 

 
Paginanummering door laten lopen op volgende blad
  Naar boven

Wilt u de paginanummering van Blad1 door laten lopen naar een volgend blad? Ga dan als volgt te werk.

 • Ga op Blad1 via Bestand naar Pagina-instelling.... Selecteer, indien nodig, het tabblad Pagina.
 • Typ 1 in het vakje achter Paginanummering starten op pagina:
 • Druk op de CTRL-toets en houdt die ingedrukt en klik op Blad2 (beide werkbladen zijn nu geselecteerd). Op Blad2 moet Automatisch staan achter Paginanummering starten op pagina:.
 • Bekijk het Afdrukvoorbeeld.
 • Indien u ook de pagina's daadwerkelijk wilt laten afdrukken, zorg dan dat beide (of meerdere) pagina's d.m.v. de CTRL-toets geselecteerd zijn voordat u gaat afdrukken.

 

 

 

VANDAAG (functie)
  Naar boven

Met de functie VANDAAG ziet u altijd de goede datum. Dit gaat natuurlijk alleen als de datum in de computer goed staat natuurlijk. De functie VANDAAG() kunt u bijvoorbeeld gebruiken om op een werkblad aan te geven wanneer die voor het laatst is bijgewerkt. Ga als volgt te werk:

 • Typ bijvoorbeeld in A1: Laatst bijgewerkt op:
 • Typ in B1: =VANDAAG(). Let op: de haakjes overnemen en er niets tussenzetten.

 

 
Verticale of schuine titels
  Naar boven

Soms is het handig om titels van kolommen verticaal of schuin te plaatsen. Ga als volgt te werk:

 • Selecteer de cel(len) waarvan u de tekst verticaal of schuin wilt hebben.
 • Ga via Opmaak naar Celeigenschappen. Klik op het tabblad Uitlijning.
 • Verticale tekst: klik in het vakje onder Stand.
 • Schuine tekst: verschuif het rode blokje in de 'halve klok' of typ een getal in het vakje naast 'graden'.
 • Klik dan op OK.

 

 

 

 

 

 

 

 
Voorwaardelijke opmaak
  Naar boven

Met Voorwaardelijke opmaak kunt u één of meer cellen van een andere opmaak voorzien als er aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan. U wilt bijvoorbeeld alle negatieve waarden rood en vet maken. Ga als volgt te werk:

 • Selecteer de cel(len) waarop u voorwaardelijke opmaak wilt toepassen.
 • Ga via Opmaak naar Voorwaardelijke opmaak... U ziet dan het venster Voorwaardelijke opmaak (hiernaast ziet u een gedeelte).
 • Bepaalde de voorwaarde onder Voorwaarde 1 en klik op de knop Opmaak. U ziet dan een afgeslankte versie van het venster Celeigenschappen.
 • Bepaal de opmaak en klik op OK. Klik nogmaals op OK om het venster Voorwaardelijke opmaak te sluiten. Of als u nog een voorwaarde wilt toevoegen, klik dan op de knop Toevoegen. U kunt maximaal drie voorwaarden opgeven.

 

 
Werkbalken aanpassen
  Naar boven

U kunt uw werkbalken op een eenvoudige manier aanpassen door bijvoorbeeld knoppen te verplaatsen. Ga als volgt te werk:

 • Druk op de linker Alt-toets en houd die ingedrukt. Klik nu met de muis op de knop die u wilt verplaatsen en sleep hem naar een andere plaats. In de figuur hiernaast wordt de knop Opmaak kopiëren verplaatst rechts van de knop Opnieuw.

Wilt u de knop verwijderen omdat u hem niet (meer) nodig heeft? Ga dan als volgt te werk:

 • Druk op de linker Alt-toets en houd die ingedrukt. Klik nu met de muis op de knop die u wilt verwijderen en sleep hem naar een andere plaats buiten de werkbalken.

U kunt de werkbalken herstellen via Extra, Aanpassen en te klikken op het tabblad Werkbalken. Klik op de werkbalk die u wilt herstellen en klik dan op de knop Beginwaarden. U ziet dan het venster hiernaast. Klik op OK om het te bevestigen. Deze tip kunt u ook voor de overige MS Office-programma's gebruiken.